Dekanteri

Alfa Laval dekantera centrifūgas nodrošina ārkārtēju veiktspēju, atdalot cietās vielas no 1 vai 2 šķidrām fāzēm vienā nepārtrauktā procesā. Ierīces ir paredzētas, lai apstrādātu plašu daļiņu klāstu ar diametriem no 5 mm līdz dažiem mikroniem. Pateicoties augstai efektivitātei, nepārtrauktai darbībai, zemam kapitāla izmaksu/jaudas attiecinājumam, zemām uzturēšanas izmaksām un zemam enerģijas patēriņam, karkasa centrifūgas ir ideāli izmantojamas vairākos maksājumos, ieskaitot procesu, pārtiku un a

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Choose decanter according to your industry/application

Chemical decanters

P2

Ethanol decanters

SG2

Oil & Gas decanters

LYNX

Palm oil decanters

PANX

Starch decanters

STNX