Energybanner
Energybanner 640x360

Ilgtspēja

Alfa Laval strādā, lai optimizētu dabas resursu izmantošanu gan savā, gan klientu darbībā.

Ilgtspējas divas puses

Uzņēmējdarbības principi

Alfa Laval uzņēmējdarbības principi, mūsu Rīcības kodekss, apraksta veidu, kā mēs rīkojamies sabiedrībā, vienlaikus sasniedzot savus uzņēmējdarbības mērķus. Četri principi: sociālais, uzņēmējdarbības integritātes, vides un pārredzamības princips ietver mūsu darbinieku un kopienu, kurās darbojamies, cilvēktiesību ievērošanu un mūsu darbu, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

 

Lasiet par mūsu uzņēmējdarbības principiem

 

Biznesa iespējas

Alfa Laval ilgtspējība ir saistīta arī ar uzņēmējdarbības iespēju izmantošanu. Mūsu produkti un risinājumi ir saistīti ar ūdens attīrīšanu, energoefektivitātes uzlabošanu, oglekļa emisiju samazināšanu un vides piesārņojuma samazināšanu, kā arī ar pārtikas produktu sildīšanu, dzesēšanu, atdalīšanu un transportēšanu. Citiem vārdiem sakot, ilgtspējība ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā.

 

Lasiet par mūsu uzņēmējdarbības iespējām

Paātrināt pāreju uz oglekļa neitralitāti un aprites principiem

Alfa Laval ļauj klientiem pārtikas, jūrniecības un enerģētikas nozarēs risināt viņu pašreizējos un nākotnes vides izaicinājumus - vairāk par to un par to, kā mēs risinām savus ilgtspējības izaicinājumus, lasiet mūsu Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam. Sazinieties ar sustainability@alfalaval.com un dariet mums zināmu savu viedokli!

plant with bubble 640x360

Ieguldījums ANO globālo mērķu sasniegšanā

Apvienoto Nāciju Organizācija ir pieņēmusi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030. gadam, kas pazīstami kā globālie mērķi, kurus pasaules līderi ir apņēmušies sasniegt. Lai šos mērķus sasniegtu, ir ļoti svarīga starpnozaru sadarbība starp pilsonisko sabiedrību, akadēmiskajām aprindām un uzņēmēju aprindām. Alfa Laval pamatdarbība sniedz lielu ieguldījumu daudzu Globālo mērķu sasniegšanā.

SDG Wheel v2

Ilgtspējīgu risinājumu paātrināšana

Iedomājieties ilgtspējīgāku pasauli. Pasauli, kurā ir nepieciešams mazāk, lai ražotu vēl vairāk. Pasauli, kurā mēs efektīvi apmierinām pieaugošās enerģijas vajadzības un vienlaikus samazinām CO2 emisijas. Iedomājieties pasauli, kurā mēs varam izmantot dabas resursu spēku, vienlaikus tos saglabājot. Alfa Laval mēs ne tikai iedomājamies šo pasauli. Mēs to veidojam kopā ar saviem klientiem un partneriem.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Stāsti un notikumi