Daudzveidība veicina izaugsmi

Alfa Laval ir starptautisks uzņēmums ar globālu klātbūtni. Daudzveidība un iekļaušana ir galvenās prioritātes, un mērķis ir panākt, lai darbinieku sastāvs atspoguļotu ģeogrāfiskos tirgus, kuros mēs darbojamies.

DATUMS 2023-11-28

Starptautisks uzņēmums

Alfa Laval vīzija ir izveidot iekļaujošu darbavietu, kurā daudzveidība ir būtiska, lai palīdzētu sasniegt uzņēmuma mērķus un maksimāli palielinātu indivīdu un visas organizācijas potenciālu.

Alfa Laval ir pārstāvēta vairāk nekā 100 valstīs, un tās augstākajā vadībā ir pārstāvētas 17 tautības, bet grupā - 100 tautību pārstāvji. Mums ir pastāvīgas iniciatīvas, kas vērstas uz daudzveidību, viena no tām ir projekts "Daudzveidības izaicinājums", kurā kandidāti ar atšķirīgu izcelsmi iegūst iespēju gūt vērtīgu pieredzi cits no cita.

Dzimumu vienlīdzība

Alfa Laval stratēģija "Daudzveidība izaugsmei" ietver vienlīdzīgas karjeras iespējas, lai atbalstītu sieviešu karjeras attīstību uzņēmumā un radītu dinamisku un daudzveidīgu darba vidi veiksmīgas uzņēmējdarbības uzturēšanai. Viena no šīs stratēģijas iniciatīvām ir attīstības un mentoringa programma Impact.

Programmas mērķis ir apzināt, noturēt un attīstīt topošās Alfa Laval sieviešu līderes, lai palielinātu sieviešu ieņemamo vadības amatu skaitu. Impact piedāvā apmācības un koučinga sesijas, kas balstītas uz dalībnieču noteiktajām attīstības jomām. Kopumā programmā ir piedalījušās 43 sievietes, un rezultāti liecina, ka 70 % dalībnieču gadu pēc programmas beigām ieņem jaunus amatus.

Alfa Laval ir samazinājusi atšķirību starp sieviešu vadītāju un darbinieku īpatsvaru. Sieviešu vadītāju īpatsvars grupā 2009. gadā bija 15 %, un mērķis ir sasniegt 20 %. Šodien Alfa Laval ir sasniegusi mērķi - 20 % sieviešu vadītāju, kas atspoguļo arī sieviešu īpatsvaru visā grupā.

 

Participants in the Impact programme 2018

Elna Persson; Program Manager, Christina Lisbona, Joakim Thölin, Malgorzata Moczynska, Joakim Vilson, Hemlata Joglekar, Susanne Phalen Åklundh, Sara Billo, Ekaterina Akulina, Evgenia Kuchuk, Tracey Putnam, Stefan Hansson, Linda Karlsson, Casper Andersen, Belinda Lau, Juanita Ramírez, Alex Syed, Anna Wenemark, Lina Florwald, Sammy Hulpiau, Mikael Tydén, Anita Byskov, Julien Gennetier, Minna Westerlund; External consultant & facilitator/trainer (Generact), Thomas Möller, Lars Dithmer.

Read the interview with one of the participants here

"Diversity promotes creativity and innovative thinking and is essential in achieving our company objectives“

Pascale Gimenez, Senior Vice President Human Resources

Meet the people in the Diversity Challenge

Atzīmes

Visas