Mājsaimniecību karstā ūdens ražošana

Alfa Laval mājsaimniecībā izmantojamā karstā ūdens apgādes risinājumu mērķis ir nodrošināt pastāvīgu un ekonomisku tīra ūdens padevi. Mūsu sistēmas var nodrošināt mājsaimniecībā izmantojamā karstā ūdens padevi dzīvokļos un mājās, ūdensvada ūdens padevi lielos apjomos lieliem objektiem un ūdeni, kas nesatur Legionella baktēriju.

domestic hot water 640x360

Ūdensvada ūdens uzsildīšana pēc pieprasījuma

Alfa Laval sistēmas var nodrošināt momentānu vai daļēji momentānu ūdensvada ūdens padevi lieliem objektiem. Momentānā jeb caurplūdes ūdens uzsildīšanassistēma nodrošina „neierobežotu” piekļuvi mājsaimniecībā izmantojamajam karstajam ūdenim, savukārt daļēji momentānā sistēmā nodrošina mājsaimniecībā izmantojamā karstā ūdens padevi un karstā ūdens uzglabāšanu. Alfa Laval mājsaimniecībā izmantojamā karstā ūdens sistēmas tiek izmantotas daudzdzīvokļu namos, slimnīcās, pansionātos, viesnīcās, skolās, biroju ēkās, sporta centros un citās sabiedriskās ēkās visā pasaulē.

Leģionāru slimības novēršana

Noteiktos apstākļos tādā vidē kā karstā ūdens sistēmas var strauji savairoties Legionella baktērija. Cilvēki var inficēties, mazgāšanās vai dušas laikā ieelpojot šo baktēriju kopā ar ūdens tvaikiem. Lai novērstu inficēšanās draudus, Alfa Laval piedāvā ūdens apstrādes sistēmu Legionella apkarošanai, kas izmanto termisko dezinfekciju, lai novērstu šīs baktērijas izplatīšanos karstā ūdens sistēmas.

Driving the future in HVAC

Alfa Laval 360° Servisa Portfolio

 

Lai uzturētu iekārtas teicamā stāvoklī, Alfa Laval piedāvā plašu servisa pakalpojumu klāstu.

Sazināties ar mums, lai uzzunātu, kā mēs varam palielinātu Jūsu produktu veiktspēju.