Alfa Laval testēšanas un apmācību centrs

Alfa Laval Testēšanas un apmācību centrs ir tramplīns nākotnē. Tā kā jūrniecības nozare tiecas sasniegt jaunus, būtiskus mērķus, šeit tiek veidotas enerģijas un vides tehnoloģijas. Šeit mēs testējam idejas, iekārtas, lietojumus un procesu līnijas okeāna kuģa mērogā - ar kontroli un ērtībām, kādas nav iespējamas jūrā.

Aprīkots, lai atrastu rītdienas risinājumus

2800 m2 plašajā Alfa Laval Testēšanas un apmācības centrā ir liela aprīkojuma izvēle. Viens no tiem ir pilna izmēra mašīntelpas simulācija, kurā Alfa Laval produkti tiek integrēti galvenajās procesu līnijās ap 2 MW kuģu dīzeļdzinēju. Citas zonas ir ļoti specifiski orientētas, piemēram, degšanas pētījumi. Limfjords, kas savieno Kategatas šaurumu ar Ziemeļjūru, nodrošina centru ar tiešu jūras ūdens padevi.

Centra kompetencē ir viss flotes degvielu un ar tām saistīto lietojumu klāsts. Tāpat kā pati nozare, centrs strādā ar tradicionālajām degvielām un degvielām ar zemu sēra saturu, kā arī ar sašķidrinātu dabasgāzi. Taču visievērojamākās inovācijas notiek saistībā ar jaunām alternatīvām, piemēram, metanolu un citām biodegvielām.

 

Koordinēts darbs

Vienota, integrēta vadības sistēma savieno centra aprīkojumu ar vadības telpu un mācību kompleksu. Tādējādi mēs varam izmantot centra daļas vai visu centru noteiktiem mērķiem, sākot ar klientu specifisku konfigurāciju novērtēšanu un beidzot ar pamatu jauniem risinājumiem enerģijas taupīšanas, drošības un vides aizsardzības jomā.

Tā rezultātā centram ir būtiska loma daudzās Alfa Laval pētniecības partnerībās, tostarp Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping projektos un Dānijas EUDP (Enerģētikas tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmas) finansētajos projektos.

Alfa Laval Testēšanas un apmācības centrs paver reālas iespējas apmācībām tagadnei vai inovācijām nākotnei.

Alfa Laval Test and Training Centre collage
Test and training centre logo

Jaunākās ziņas