Brīvā dzesēšana, gaiss

Brīvā dzesēšana, izmantojot gaisu, nozīmē to, ka ūdens atdzesēšanai kā dzesējošā viela tiek izmantots aukstais āra gaiss. Salīdzinājumā ar mehānisko dzesēšanu šī metode ir ekonomisks un videi nekaitīgs gaisa kondicionēšanas un tehnoloģisko procesu dzesēšanas risinājums. Uzziniet, kā konkrētās situācijās izmantot daudzās priekšrocības, ko sniedz brīvā dzesēšana, un kā to iekļaut vispusīgos dzesēšanas risinājumos.

Free cooling air 640x360

Kā pareizi kombinēt dažādus dzesēšanas risinājumus

Brīvā dzesēšana var apmierināt dzesēšanas vajadzības gada aukstākajos mēnešos, kad āra gaisa temperatūra ir zemāka par tehnoloģiskā procesa norisei nepieciešamo temperatūru. Ja attiecīgā risinājuma pamatā ir gaisa izmantošana, gaiss pirms nokļūšanas siltummainī plūst cauri sausajam dzesētājam, adiabātiskajam dzesētājam vai dzesēšanas tornim. Alfa Laval izmanto uzņēmuma plašās zināšanas par dažādām izmantošanas iespējām, lai noteiktu optimālo brīvās dzesēšanas un dzesinātāju izmantošanas kombināciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu dzesēšanu visu gadu. Salīdzinājumā ar mehānisko dzesēšanu dzesinātāja izmantošanas un brīvās dzesēšanas enerģijas patēriņa attiecība ir 5 pret 1.

 

Kā izmantot visas brīvās dzesēšanas sniegtās priekšrocības

Alfa Laval ir vienīgais piegādātājs, kas piedāvā adiabātisko vai sauso dzesētāju kombinācijā ar izjaucamu plākšņu siltummaini, kas ir gaisa brīvās dzesēšanas sistēmu pamatā. Efektīva siltumapmaiņa ir galvenais priekšnoteikums tam, lai maksimāli izmantotu brīvās dzesēšanas sniegtās priekšrocības. Tāpēc visā pasaulē gaisa brīvās dzesēšanas sistēmās izmanto tieši Alfa Laval siltummaiņus.

Driving the future in HVAC

Alfa Laval 360° Servisa Portfolio

 

Lai uzturētu iekārtas teicamā stāvoklī, Alfa Laval piedāvā plašu servisa pakalpojumu klāstu.

Sazināties ar mums, lai uzzunātu, kā mēs varam palielinātu Jūsu produktu veiktspēju.