Dzesētāja aizsardzība

Piesārņojums apdraud dzesinātāju veiktspēju, jo vairākas izplatītas problēmas, kas ir saistītas ar piesārņojumu, var būtiski ietekmēt kondensatoru darbību. Alfa Laval rod arvien jaunus paņēmienus, kā dzesinātājus aizsargāt, iekļaujot uzņēmuma efektīvos siltummaiņus ekonomiskos un videi nekaitīgos risinājumos, kuru pamatā ir brīvā dzesēšana.

Chiller-protection 640x360

Piesārņojums negatīvi ietekmē veiktspēju

Piesārņotā darbības vidē palielinās risks, ka dzesinātājs varētu izslēgties kondensatora darbības traucējumu dēļ. Kondensatora darbību būtiski ietekmē kodīgi hlorīdi, piemaisījumi, kas izraisa aizsērēšanu, un bioloģiskās norises ūdenī, tāpēc ir jānodrošina rentabla dzesinātāja aizsardzība.

Brīvās dzesēšanas nozīme dzesinātāju aizsardzībā

Lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu dzesinātāju kondensatoru aizsardzību, var izmantot Alfa Laval izjaucamos siltummaiņus. Savienojumā ar dzesēšanas torni vai brīvās dzesēšanas avotu, piemēram, upi vai ezeru, mūsu plākšņu siltummaiņi ļauj izveidot netiešu sistēmu dzesinātāju aizsardzībai. Pretstatā tiešai sistēmai, kurā dzesēšanas avots tieši saskaras ar dzesinātāju, šāds risinājums ļauj novērst ar piesārņojumu saistītās problēmas un attiecīgi palielina kondensatora drošumu un samazina uzturēšanas izmaksas.

Driving the future in HVAC

Alfa Laval 360° Servisa Portfolio

 

Lai uzturētu iekārtas teicamā stāvoklī, Alfa Laval piedāvā plašu servisa pakalpojumu klāstu.

Sazināties ar mums, lai uzzunātu, kā mēs varam palielinātu Jūsu produktu veiktspēju.