Degšanas tipa inertās gāzes sistēma

IGS LNG 640x360 large